Consell de Treball

El consell de treball és l’organ societari encarregat de deliberar i promoure la participació i comunicació dels afers relacionats amb les sòcies de treball. Actualment, es troba en procés de revisió  i actualització del Reglament de Treball Cooperatiu (RTC).  Persona/EntitatAntiguitat al consellCàrrec1Laura González Casals31/05/2019Membre consell de treball2Yolanda Navarro29/06/2021Membre consell de treball2Gemma Comas29/06/2021Membre consell de treball Actes…

Consell de Consum

El Consell de  Consum és l’òrgan encarregat de deliberar i promoure la participació i comunicació dels afers relacionats amb les sòcies de consum.Actualment, aquest òrgan està replantejant els serveis que des d’Incoop s’ofereixen per a les sòcies de consum de la cooperativa.  Persona/Entitat Antiguitat al consell Representació Càrrec 1 Esplai Greska 09/06/2017 Patrícia Berrera Fajardo…

Comité de recursos

El Comitè de Recursos tramita i resol els recursos contra les sancions que el Consell Rector imposa a les persones sòcies i els altres recursos previstos en Estatuts o RTC.     Persona/EntitatAntiguitat ComitèRepresentacióCàrrec1Escola Lliure el Sol09/06/2017Raimon CarrerasRepresentant sòcies de consum2Núria Valdés29/06/2021-Representant sòcies de treball3Esplais Catalans26/07/2018Alicia Flores FartéRepresentant sòcies de consum Contacte amb el comitè de…