“Incoop és una cooperativa de treball i de consum sense ànim de lucre i amb més de 28 anys d’experiència, que té per missió generar, dissenyar, gestionar i desenvolupar projectes i serveis educatius, culturals i socials, acompanyant i assessorant entitats, col·lectius i persones, generant espais que contribueixen al seu creixement, durant tot el cicle de vida, contribuint a la transformació social”

LA COOPERACIÓ CONSISTEIX EN LA COMUNITAT D’ESFORÇOS D’UN GRUP DE PERSONES, AMB IDENTITAT DE PENSAMENT I INTERESSOS, AMB EL SENTIT DE MILLORAR LES SEVES CONDISIONES DE VIDA.

SOCI I SÒCIA TREBALLADOR/A
Persona física que pugui prestar el seu treball per realitzar l’objecte i les activitats específiques de la cooperativa.
SOCI I SÒCIA DE CONSUM

Podran ser persones sòcies de consum les persones físiques i les associacions Moviment Laic i Progressista, Esplais Catalans i Acció Escolta de Catalunya, així com totes aquelles persones jurídiques que siguin sòcies de ple dret de qualsevol d’aquestes tres associacions.

DRETS DEL SOCIS I SÒCIES

ACCÉS A REGLAMENTS I ESTATUTS
 • Tenir accés als documents i rebre notificacions de les modificacions.
DRET A LA INFORMACIÓ
 • Dels aspectes socials i econòmics de la cooperativa. Tenir accés als seguiments pressupostaris trimestrals i eel tancament econòmic.
 • Aspectes estratègics i organitzatius transversals.
CONTRACTE SOCIETARI AMB MILLORES DE CONDICIONS
 • Reducció de la jornada anual a 1.635h (per a socis i sòcies d’estructura).
 • 30 dies de vacances anuals.
 • Millores en permisos i excedències.
 • Preferència en una ofera laboral en igualtat de condicions.
RETORN APORTACIÓ
Reemborsament de capital en cas de baixa com a socis.
PARTICIPACIÓ
 • Participar de les assemblees, reunions de sòcies i socis i òrgans socials de la cooperativa (Consell Rector i Consell de treball).

DECISIÓ I DRET A VEU I VOT
 • Gestió Social.
 • Comptes anuals.
 • Informe de Gestió.
 • Aplicació de resultats.
 • Nomenament de càrrecs.
 • Modificació d’estatus.
 • Decisions estratègiques i organitzatives transversals.
BENEFICIAR-SE DELS SERVEIS

CASES DE COLÒNIES

 

SERVEIS DESPLAÇAMENTS

MATERIALS DE LLEURE I EDUCATIUS

BOTIGA PER SOCIS

ALTRES SERVEIS

DEURES DEL SOCIS I SÒCIES

ASSISTÈNCIA A ASSEMBLEES I CONVOCATÒRIES
Assistir a les assemblees, reunions de socis i sòcies i altres activitats societàries.
ACTIVITATS DE FORMACIÓ I INTERCOOPERACIÓ
Participar de les activitats requerides pels òrgans de govern de la cooperativa de formació i intercooperació.
APORTACIÓ ECONÒMICA
Sòcisi sòcies de Treball: 3.500 €

Sòcies i socis de consum: 3,01€ (amb uns mínims de compra de 300€/any les institucions i 50€/any les persones físiques

REPARTIMENT DE VOTS
S’estableix que a la societat hi ha un total de 100 vots socials, que es repartiran al 50% entre les persones sòcies de consum i les persones sòcies treballadores, ja siguin comunes o temporals.
Les persones sòcies de consum disposaran en total de 50 vots socials, que es repartiran a parts iguals entre elles. Les persones sòcies treballadores, comunes o temporals, disposaran en total de 50 vots socials, que es repartiran a parts iguals entre elles.

PER MÉS INFORMACIÓ CONTACTA AMB NOSALTRES