DRETS DELS INFANTS I PARTICIPACIÓ INFANTIL

La participació infantil és un dret reconegut a les Nacions Unides des de l’any 1989. Tot i això, sovint no es promou d’una manera directa i efectiva per tal que els infants i joves exerceixin el seu dret a ser part activa de les dinàmiques que es creen al seu entorn. Sovint, quan es fa referència a la participació infantil, es fa a través de la intermediació dels adults, i són aquests qui acostumen a gestionar les problemàtiques, els aspectes a tractar, els canals de participació, etc.

En tal que són ciutadans de ple dret, infants i adolescents han de fer ús d’una participació real, activa i directa, sobretot pel que fa a aquells aspectes que tenen incidència directa sobre ells i elles mateixes.

Davant d’aquesta perspectiva, esdevé necessari que els infants, ja des de ben petits, interioritzin la cultura de la participació. Des dels espais de lleure cal treballar perquè nens i nenes participin de la societat com a ciutadans de ple dret, i en el grau adequat en funció de la seva edat.

L’estratègia de treball que adoptem en els casals infantils i centres oberts que gestionem des de la cooperativa INCOOP és la de considerar a infants i adolescents com a actors i actius socials i com a ciutadans del present, i no només del futur.

Per altra banda, vetllem perquè en tots els espais educatius es doni importància a les mostres de participació que tenen lloc en la quotidianitat, i perquè les nostres educadores escoltin, entenguin i integrin la perspectiva de nens, nenes i adolescents dels nostres centres.

A més, ens coordinem per tal que els equips afrontin, treballin i superin les resistències que origina la participació social d’infants i adolescents, i ofereixin espais de debat i espais de lleure on el grup d’infants i adolescents en siguin màxims responsables del seu desenvolupament.

Per aconseguir una participació activa en infants i adolescents és imprescindible un treball continuat en el temps i present a tots els grups d’edat dels centres educatius.

Cal tenir en compte però, que segons les característiques específiques de cada grup s’assoleix un nivell de participació diferent. L’Escala de Participació de Sherry Arnstein és una bona eina per resumir el nivell participatiu que es treballa en cada un dels grups d’edat.

D’aquesta manera, es treballa la participació en cada grup d’edat dels casals infantils i centres oberts d’INCOOP a partir de les següents estratègies:

GrupEdatsEscala participativaActuacions
Petits3 a 5 anysCooperació– Tenir cura del material propi

– Tenir cura del material del centre i del medi

– Responsabilitzar-se de determinades tasques i realitzar-les

– Proposar i escollir activitats.

Mitjans i Grans6 a 11 anysDiàleg– Reforçar aspectes anteriors

– Assumir la responsabilitat sobre els mitjans i l’execució de l’activitat

– Escollir responsabilitats a assumir en aspectes dels centres  (Proposar, escollir i preparar activitats).

– Triar els representants més adients pel grup

– Prendre determinades decisions en grup que tinguin una afectació directa als casals infantils i centres oberts (Programació puntual, horari d’una tarda, etc.)

– Resoldre conflictes.

Joves12 a 16 anysCol·laboració i delegació– Reforçar els aspectes anteriors

– Participar en el funcionament dels Casals Infantils i Centres Oberts.

– Organitzar, preparar i participar de projectes en xarxa amb altres equipaments o entitats del territori.

Els nostres centres educatius…

Cada un dels projectes educatius dels Casals Infantils, Ludoteques i Centres Oberts d’INCOOP recull Els Drets dels Infants i la participació infantil com aspectes transversal de treball en el dia a dia de l’equipament.

Per aquest motiu, els equipaments educatius infantils d’INCOOP incorporen aquests aspectes tan en el funcionament intern de l’equipament com en la programació específica d’activitats.

Per tal de conèixer les actuacions específiques de cada un dels centres de la cooperativa, podeu enllaçar en els seus espais web.

Casal Infantil Ciutat Meridiana

Instagram: @casalinfantilciutatmeridiana

Casal Infantil Guinardó

Facebook: @ciguinardo

Casal Infantil La Trinitat Nova

Instagram: @citrinitatnova

Casal Infantil la Teixonera

Facebook: @Casalteixonera

Casal Infantil l’Ànec

Facebook: Casal Infantil l’Anec

Casal Infantil la Torre

Facebook: @CILaTorre

Instagram: @casalinfantillatorre

Casal Infantil Vallbona

Instagram: @vallbona_casal_infantil

Centre Obert el Brot

Web: http://www.suria.cat/benestarsocial

Centre Obert La Llagosta

Web: https://www.llagosta.cat/municipi-per-temes/educacio-i-infancia/

Casal Infantil Sagrada Família

Web: http://www.ccsagradafamilia.net/infancia/casal-infantil/

Facebook: @centrecivicsafa

Twitter: @centrecivicsafa

Ludoteca Arimel

Facebook: @ludotecaarimel

Instagram: @ludotecaarimel

Ludoteca el Galliner

Facebook: Ludoteca El Galliner