Finalització de contracte

Finalització de contracte
En número de dies
Com per exemple hores de més, plusos...