Sol·licitud de personal

Aquí trobareu el formulari de sol·licitud de personal. Per complimentar el formulari és molt important tindre en compte els següents punts:

  • Cal omplir els camps obligatoris marcats donat que si no, no es podrà enviar la sol·licitud.
  • Si es tenen dubtes de dades laborals com salari, conveni d’aplicació, categoria o tipus de contracte, cal posar-se en contacte amb el/la tècnic/a de referència de l’equip d’administració laboral o amb el gestor del servei.
  • Si es tenen dubtes de com cal complimentar el formulari cal posar-se en contacte amb equip.desenvolupament@incoop.cat.
  • En el moment que es finalitza i es cumplimenta el formulari i amb l’icono de ENVIA, aquest formulari arribarà directament al Dpt de Desenvolupament.
Fitxa de sol·licitud de personal

INFORMACIÓ BÀSICA DE LA SOL•LICITUD

(Indicar el nom i telèfon de la persona que es suggereix per a la vacant si escau).
Motiu de la demanda: *
Tipologia de contracte (només es pot marcar una tipologia de contracte): *
(Nombre d’hores a la setmana)
Dies de treball: *
Indicar l’horari de cada dia seleccionat:
(Indicar el conveni que cal aplicar)
(Indicar la categoria laboral segons el conveni)
Salari: *