Formador/a: Per determinar
Dia i horari de formació: Dilluns 19/12/2022 de 10:00h – 14:00h
Format: Virtual

Totes les persones inscrites a la formació rebreu una convocatòria per accedir a l’aula virtual en el vostre correu corporatiu.

Aquesta formació està pensada per a aquelles persones que o bé han fet la formació inicial o són usuàries habituals del programa però no han aprofundit en gairebé cap de les possibilitat que ens ofereixen les fulles de càlcul. La formació et servirà per poder manipular grans volums de dades, extreure’n conclusions i plasmar les teves idees en gràfics i digrames que ajudin a comprendre el 

Contingut del Curs:

 • ADMINISTRACIÓ DE FULLS I LLIBRES
  • Inserir, eliminar, copiar, reanomenar, …
  • Protegir arxius, intervals, fulls
 • FORMATS I ESTILS
  • Formats condicionals
 • FÒRMULES
  • Referències relatives, absolutes i mixtes
  • Referències avançades entre diferents fulls i llibres
 • FUNCIONS  AVANÇADES
  • Funcions de data i hora, matemàtiques, de text, condicionals, de cerca,
  • lògiques, financeres i estadístiques.
 • IMATGES I HIPERVINCLES
  • Imatges, autoformes, WordArt, fons, …
  • Hipervincles
 • GRÀFICS
  • Creació de gràfics
  • Tipus de gràfics
  • Format i disseny de gràfics
 • FORMULARIS, LLISTES I FILTRES
  • Validació de dades, formularis d’introducció de dades
  • Llistes, sèries, filtres i autofiltres

Omple el formulari per inscreure’t a la formació↓

1. Dades personals

Dona'ns el telfon on et puguem localitzar més fàcilment / Facilitanos el telefono dónde nos sea más probable localizarte

2. Política de privacitat i consentiment política de privacidad i consentimiento