L’IRPF és un impost progressiu, l’import a pagar creix a mesura que creixen els ingressos del treballador/a. Però són molts factors els que juguen a l’hora de calcular el % de retenció de cada treballador/a. Per exemple:

  • Lloc de residència: la comunitat autònoma de residència és una de les variants que més afecten la base de retenció d’IRPF.
  • Grau de discapacitat del treballador/a: el % de retenció d’IRPF en nòmina varia segons si la discapacitat és superior o igual al 33% i inferior al 65% o superior o igual al 65%.
  • Situació familiar del treballador: En aquest aspecte afectarà les persones dependents a càrrec.
  • Tipus de contracte laboral.
  • Salari brut anual.
  • Despeses deduïbles com per exemple quotes pagades a la seguretat social.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment