• Si, és obligatori. No podem fer cap nòmina sense indicar el % de retenció d’IRPF per part del treballador/a.
  • Però pot donar-se el cas, en funció dels rendiments del treball percebuts i per les seves circumstàncies personals que la retenció sigui del 0%.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment