Si l’empleat o l’empleada és representant dels treballadors, delegat de personal, tingui representació sindical o membre del comitè d’empresa, té una llicència de caràcter retribuït per absentar-se del lloc de treball. En cas de membres del comitè empresarial o delegats de personal disposen d’unes hores mensuals retribuïdes per complir les seves funcions. Aquestes hores varien en funció del nombre de treballadors/es:

  • Fins a 100 empleats: 15 hores
  • De 101 a 250: 20 hores
  • De 251 a 500: 30 hores (A Incoop ens trobem en aquesta franja de treballadors/es en plantilla)
  • De 501 a 750: 35 hores
  • Més de 750 empleats: 40 hores al mes.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment