És el document amb la liquidació final obligatòria que correspon al treballador/a una vegada conclosa la relació laboral.
Inclou la part proporcional de pagues extres i dies de vacances generats i no gaudit o cobrat.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment