• En cas de subrogació laboral, no s’extingeix la relació laboral d’aquelles persones que portin més de quatre mesos treballant en el servei.
  • La nova empresa ha de mantenir els drets de totes les treballadores i treballadors: salari, tipus de contracte, qualsevol condició especial, antiguitat, etc. Però cal tenir en compte que l’empresa entrant no està obligada a respectar els increments salarials pactats de forma individual dels últims quatre mesos.
  • L’empresa sortint ha de passar documentació a la nova empresa per saber de les particularitats de les condicions de cada treballador.
  • En cas de baixes, absències, excedències han de ser subrogar a totes dues. És a dir, tant a la treballadora que està de baixa, absència i/o excedència, com a la treballadora que està fent la substitució ( el contracte de la persona que està fent la substitució ha de tenir un contracte d’interinatge, o sigui en el contracte li ha de posar el nom de la persona que està substituint.). Un cop es reincorpori el titular del lloc de treball la persona substituta deixarà de treballar.
  • L’empresa entrant està obligada a respectar els increments salarials produïts per l’aplicació del Conveni i/o per pactes amb la representació dels treballadors i aquests siguin anteriors als quatre mesos de la subrogació.
  • L’empresa entrant ha de subrogar a totes les treballadores amb les mateixos condicions que estaven fins ara, és a dir, mateix horari ( jornada directa i jornada indirecta).

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment