En una subrogació entre empreses les condicions contractuals dels treballadors i treballadores no canvien, la empresa entrant ha de respectar les condicions consolidades dels treballadors, tenint en compte:

En el conveni del lleure:

  • La nova empresa, està obligada a subrogar a totes les persones treballadores que faci més de quatre mesos que tenen contracte amb l’empresa sortint. Les que faci menys de quatre mesos poden NO ser subrogades legalment.
  • En cas de baixes, absències, excedències han de ser subrogar a totes dues. És a dir, tant a la treballadora que està de baixa, absència i/o excedència, com a la treballadora que està fent la substitució (el contracte de la persona que està fent la substitució ha de tenir un contracte d’interinatge on s’indiqui el nom de la persona que està substituint).
  • Un cop es reincorpori el titular del lloc de treball la persona substituta deixarà de treballar.
  • L’empresa entrant està obligada a respectar els increments salarials produïts per l’aplicació del Conveni i/o per pactes amb la representació dels treballadors, o amb les pròpies persones treballadores,
  • L’empresa entrant. No està obligada a respectar els increments salarials pactats de forma individual dels últims quatre mesos.
  • L’empresa entrant ha de subrogar a totes les treballadores amb les mateixa condicions que estaven fins ara, és a dir, mateix horari (jornada directa i jornada indirecta),.., encara que aquesta modificació s’hagi produït en els quatre mesos últims.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment