Cap de Projectes – REF0123

INCOOP, SCCL

COOPERAR X TRANSFORMAR

En aquests moments cerquem un/a Cap de Projectes per ala nostra Cooperativa.

Busquem una persona que es responsabilitzarà de la creació de projectes socials, educatius i culturals, garantint la qualitat del mateix i l’adequació al pressupost. Donant valor afegit als  clients a través del rigor, la innovació i una resposta personalitzada i adaptada a la realitat territorial, emmarcada dins dels principis cooperatius de participació i la transparència. Cerquem una persona amb experiència dilatada en la licitació pública.

 

Quines seran les teves responsabilitats?

 • Disseny i redacció de projectes per a licitacions, subvencions i projectes propis de la Cooperativa.
 • Anàlisi exhaustiu de plecs de condicions i demés documentació tècnica (solvències, clàusules administratives…)
 • Elaboració del pressupost del projecte col·laborant amb el dept. econòmic i laboral.
 • Interlocució directa amb clients i òrgans de contractació.
 • Detectar oportunitats de venda i poder adaptar els projectes al territori i al client.
 • Coneixement i seguiment d’aplicacions i butlletins de oferta pública de licitacions i subvencions.
 • Visites i contactes comercials
 • Lideratge de persones en el treball d’equip de creació de contingut amb els departaments d’operacions, econòmic i de personal.
 • Planificació i seguiment de les licitacions, subvencions al llarg del seu cicle de vida: presentació, justificació i renovacions.
 • Elaboració d’informes i memòries.

Requisits?

 • Titulació universitària preferiblement en ciències socials.
 • Formació complementària en disseny, gestió i coordinació de projectes.
 • Es valorarà coneixements de gestió econòmica.
 • Experiència demostrable mínima de 5 anys creació de projectes socioeducatius, mediació i comunitaris.
 • Experiència demostrable mínima de 5 anys en gestió de licitacions i subvencions.

Competències que cerquem?

 • Creativitat i innovació
 • Iniciativa i proactivitat
 • Treball en equip
 • Flexibilitat i disponibilitat
 • Lideratge.
 • Orientació a l’assoliment.
 • Orientació al client.
 • Organització del temps i de la pròpia feina.

Que t’oferim:

 • Contractació Indefinida
 • Incorporació immediata
 • Condicions flexibles i teletreball parcial.
 • Jornada completa: 37,5h/setmanals o a convenir
 • Salari segons valia del candidat.
REF0123
Arrosega aquí un arxiu o fes clic per carregar Seleccionar arxiu
Maximum upload size: 25MB

La informació facilitada es tractarà amb la finalitat de gestionar la selecció de personal, analitzant l'adequació del candidat titular de les dades al perfil requerit per a un determinat lloc de treball i incloure'l com a participant en un procés de selecció per a una possible contractació per INCOOP, SCCL.

INCOOP, SCCL li garanteix la confidencialitat en el tractament de les seves dades personals.

Les dades seran tractades únicament per a les finalitats expressades, no podent les mateixes ser tractades ulteriorment per a finalitats incompatibles amb les aquí descrites. En cas de ser destinades a finalitats diferents de les anomenades anteriorment es proporcionarà als interessats tota aquella informació pertinent amb anterioritat al nou tractament.

Les seves dades es conservaran durant el termini d'un any des del moment en què han estat registrades, transcorregut el mateix es procedirà a la supressió, excepte que hagi procedit a l'actualització de les dades i a confirmar la seva candidatura.

Aquí trobaràs la nostra Política de Privacitat

0
X