Coordinadora de projecte d’atenció i suport a les persones. – REF0096

INCOOP, SCCL

COOPERAR X TRANSFORMAR

En aquests moments cerquem Coordinadora de projecte d’atenció i suport a les persones.

Quines seran les teves responsabilitats?

 • Coordinació de les persones, de la bona marxa dels treballs i interlocució amb el referent municipal pel correcte compliment del servei prestat.
 • Serà responsable del bon funcionament de l’equipament.
 • Elaboració d’estratègies de dinamització territorial.
 • Elaboració d'estratègies comunitàries en l’àmbit del feminisme i l’economia de les cures.
 • Creació de documents de diagnosi territorials.
 • Coordinació del punt d’informació de l’espai i d’atenció directa al públic.
 • Col·laboració en l’elaboració de materials metodològics, programacions anuals, activitats.

Requisits?

 • Titulació universitària en l’àmbit de les ciències socials.
 • Nivell C1 de català.
 • Experiència mínima de 5 anys en la coordinació, seguiment i gestió d’equips de treball en l’àmbit social i comunitari i en projectes de caràcter complex d’àmbit social.
 • Experiència professional, en com a mínim 5 projectes de realització, dinamització i facilitació de diagnòstics participatius.
 • Experiència en l’impuls i dinamització de projectes de gestió comunitària i de processos participatius.
 • Coneixement de perspectiva de gènere i interseccionalitat.
 • Coneixement de dinàmiques socials i comunitàries territorials.
 • Domini bàsic d’Office.

Competències que cerquem?

 • Capacitat de lideratge.
 • Empatia i capacitat d’establir relacions interpersonals.
 • Innovació i millora contínua.
 • Orientació a resultats.
 • Flexibilitat horària.

Que t’oferim:

 • Data d’incorporació: 6 de setembre
 • Contracte d’obra i servei 9 mesos amb possibilitat de pròrroga.
 • Jornada completa: 38,5h/setmanals.
 • Salari segons conveni d’Acció Social: 28.990,08€ brut/anual.
REF0096
Arrosega aquí un arxiu o fes clic per carregar Seleccionar arxiu
Maximum upload size: 25MB

La informació facilitada es tractarà amb la finalitat de gestionar la selecció de personal, analitzant l'adequació del candidat titular de les dades al perfil requerit per a un determinat lloc de treball i incloure'l com a participant en un procés de selecció per a una possible contractació per INCOOP, SCCL.

INCOOP, SCCL li garanteix la confidencialitat en el tractament de les seves dades personals.

Les dades seran tractades únicament per a les finalitats expressades, no podent les mateixes ser tractades ulteriorment per a finalitats incompatibles amb les aquí descrites. En cas de ser destinades a finalitats diferents de les anomenades anteriorment es proporcionarà als interessats tota aquella informació pertinent amb anterioritat al nou tractament.

Les seves dades es conservaran durant el termini d'un any des del moment en què han estat registrades, transcorregut el mateix es procedirà a la supressió, excepte que hagi procedit a l'actualització de les dades i a confirmar la seva candidatura.

Aquí trobaràs la nostra Política de Privacitat

0
X