Educador/a Social Projecte Districte Jove Terrassa – REF0045

INCOOP, SCCL

COOPERAR X TRANSFORMAR

En aquests moments cerquem un/a Educador/a Social per al nostre projecte Districte Jove de Terrassa:

Quines seran les teves responsabilitats?

 • Garantir el treball en xarxa amb les entitats i agents socials dels diversos territoris i la Ciutat, establint canals de coordinació estables i eficaços, que permetin crear eines i instruments que donin resposta als i les joves d’una manera integral.
 • Estructurar els objectius específics del programa a partir dels objectius generals.
 • Desenvolupar la tasca educativa en base al projecte dissociatiu del servei
 • Programar, preparar i desenvolupar les activitats i accions de les quals sigui responsable.
 • Garantir l’atenció directa als i les joves participants del projecte a través de l’accés a la informació, l’assessorament, la dinamització, i l’acompanyament educatiu.
 • Detectar, motivar i acompanyar als i les joves en el procés de desenvolupar accions participatives, generades des del propi projecte i/o pels propis joves.
 • Acompanyar als i les joves en el disseny de les seves trajectòries vitals, especialment en el camp formatiu i laboral.
 • Garantir la coordinació formal necessària per possibilitar el treball en xarxa i la millor eficàcia social

Requisits?

 • Formació en l’àmbit socioeducatiu
 • Tenir el certificat d’antecedents de delictes de naturalesa sexual
 • Experiència en el treball amb col·lectiu de joves i adolescents
 • Coneixements sòlids en el paquet office i xarxes socials
 • Capacitat de treball en equip i lideratge
 • Iniciativa i escolta activa
 • Capacitat de comunicació
 • Compromís amb ‘aprenentatge i desenvolupament
 • Certificat de discapacitat (mínim del 33%)

Competències que cerquem?

 • Experiència en intervenció educativa directa amb joves i dinàmiques de grup
 • Coneixements sobre planificació, gestió, desenvolupament i avaluació de projectes
 • Experiència en educació al carrer
 • Experiència i trajectòria dins el món associatiu, especialment aquell vinculat al treball amb adolescents i joves Socioeducatius

Que t’oferim:

 • Contracte d’obra i servei
 • Salari i categoria de conveni d’acció social, categoria diplomat/a.
 • Data límit de recepció de CV: 17 de gener de 2021
REF0045
Arrosega aquí un arxiu o fes clic per carregar Seleccionar arxiu
Maximum upload size: 25MB

La informació facilitada es tractarà amb la finalitat de gestionar la selecció de personal, analitzant l'adequació del candidat titular de les dades al perfil requerit per a un determinat lloc de treball i incloure'l com a participant en un procés de selecció per a una possible contractació per INCOOP, SCCL.

INCOOP, SCCL li garanteix la confidencialitat en el tractament de les seves dades personals.

Les dades seran tractades únicament per a les finalitats expressades, no podent les mateixes ser tractades ulteriorment per a finalitats incompatibles amb les aquí descrites. En cas de ser destinades a finalitats diferents de les anomenades anteriorment es proporcionarà als interessats tota aquella informació pertinent amb anterioritat al nou tractament.

Les seves dades es conservaran durant el termini d'un any des del moment en què han estat registrades, transcorregut el mateix es procedirà a la supressió, excepte que hagi procedit a l'actualització de les dades i a confirmar la seva candidatura.

Aquí trobaràs la nostra Política de Privacitat

0
X