Gestor/a de serveis (subs. maternitat) – REF0104

INCOOP, SCCL

COOPERAR X TRANSFORMAR

En aquests moments cerquem Gestor/a de serveis (subs. maternitat): Busquem una persona que es responsabilitzarà de la gestió de projectes socials, educatius i culturals, principalment Escoles Bressols, garantint la qualitat d’atenció a les persones des del seguiment i suport als equips que treballen amb els usuaris/es. Donant valor afegit als clients a través del rigor, la innovació i una resposta personalitzada i flexible durant la gestió, que s’emmarca dins dels principis cooperatius de participació i la transparència. Vetllant en tot moment pel compliment pressupostari i la rendibilitat del projecte.

 

Quines seran les teves responsabilitats?

 • Garantir tot el cicle de vida del projecte/servei tant legal, administrativa i econòmicament.
 • Elaboració i seguiment del pressupost de cada servei col.laborant amb el Dept. econòmic i laboral.
 • Gestionar el personal a càrrec amb el suport del departament laboral.
 • Resolució de conflictes dintre del personal a càrrec.
 • Interlocució directa amb els clients garantint una bona relació i negociació i proposant millores en la gestió futura.
 • Detectar oportunitats de venda i poder adaptar els projectes al territori i al client.
 • Assessorar al client en matèria d’organització d’equips, ajustaments pressupostaris i nous projectes.
 • Elaborar contingut en col·laboració de l’àrea de projectes.
 • Acompanyar als equips en els processos d’auditoria interna i externa.
 • Elaboració d’informes i memòries.

Requisits?

 • Titulació universitària preferiblement en ciències socials.
 • Formació complementària en gestió/coordinació de projectes i en gestió d’equips.
 • Es valorarà coneixements de gestió econòmica.
 • Experiència demostrable mínima de 2 anys gestionant projectes socioeducatius.
 • Experiència en gestió de licitacions.
 • Es valorarà experiència en gestió de projectes d’escola bressol.

Competències que cerquem?

 • Lideratge.
 • Orientació a l’assoliment.
 • Orientació al client.
 • Treball en equip i cooperació.
 • Empatia i capacitat d’establir relacions interpersonals.
 • Organització del temps i de la pròpia feina.
 • Flexibilitat i gestió del canvi.

Que t’oferim:

 • Contracte de substitució de maternitat.
 • Jornada completa: 37,5h/setmanals.
 • Salari segons conveni de Lleure.
REF0104
Arrosega aquí un arxiu o fes clic per carregar Seleccionar arxiu
Maximum upload size: 25MB

La informació facilitada es tractarà amb la finalitat de gestionar la selecció de personal, analitzant l'adequació del candidat titular de les dades al perfil requerit per a un determinat lloc de treball i incloure'l com a participant en un procés de selecció per a una possible contractació per INCOOP, SCCL.

INCOOP, SCCL li garanteix la confidencialitat en el tractament de les seves dades personals.

Les dades seran tractades únicament per a les finalitats expressades, no podent les mateixes ser tractades ulteriorment per a finalitats incompatibles amb les aquí descrites. En cas de ser destinades a finalitats diferents de les anomenades anteriorment es proporcionarà als interessats tota aquella informació pertinent amb anterioritat al nou tractament.

Les seves dades es conservaran durant el termini d'un any des del moment en què han estat registrades, transcorregut el mateix es procedirà a la supressió, excepte que hagi procedit a l'actualització de les dades i a confirmar la seva candidatura.

Aquí trobaràs la nostra Política de Privacitat

0
X