Personal de manteniment i neteja de patis escolars a Viladecans – REF0083

INCOOP, SCCL

COOPERAR X TRANSFORMAR

En aquests moments cerquem Personal de manteniment i neteja de patis escolars a Viladecans

Quines seran les teves responsabilitats?

 • Neteja i manteniment dels patis de les Escoles Bressol.
 • Manteniment i neteja de l'equipament de jocs dels infants.
 • Regar les plantes i arbres.

Requisits?

 • Certificat negatiu de delictes sexuals actualitzat.
 • Coneixements mínims de jardineria.
 • Experiència en neteja d’equipaments, escoles i/o col·lectivitats.
 • Complir amb la normativa sanitària.
 • Certificat de Discapacitat.

Competències que cerquem?

 • Organització del temps i de la pròpia feina.
 • Responsabilitat.
 • Orientació al detall.

Que t’oferim:

 • Contracte d’un any de durada.
 • Incorporació immediata.
 • Jornada 10 hores setmanals (horari indiferent, preferiblement per les tardes).
 • Salari 250 euros/bruts mensuals aprox. * 14 pagues.
REF0083
Arrosega aquí un arxiu o fes clic per carregar Seleccionar arxiu
Maximum upload size: 25MB

La informació facilitada es tractarà amb la finalitat de gestionar la selecció de personal, analitzant l'adequació del candidat titular de les dades al perfil requerit per a un determinat lloc de treball i incloure'l com a participant en un procés de selecció per a una possible contractació per INCOOP, SCCL.

INCOOP, SCCL li garanteix la confidencialitat en el tractament de les seves dades personals.

Les dades seran tractades únicament per a les finalitats expressades, no podent les mateixes ser tractades ulteriorment per a finalitats incompatibles amb les aquí descrites. En cas de ser destinades a finalitats diferents de les anomenades anteriorment es proporcionarà als interessats tota aquella informació pertinent amb anterioritat al nou tractament.

Les seves dades es conservaran durant el termini d'un any des del moment en què han estat registrades, transcorregut el mateix es procedirà a la supressió, excepte que hagi procedit a l'actualització de les dades i a confirmar la seva candidatura.

Aquí trobaràs la nostra Política de Privacitat

0
X