Tècnica de projecte d’atenció i suport a les persones.. – REF0097

INCOOP, SCCL

COOPERAR X TRANSFORMAR

En aquests moments cerquem Tècnica de projecte d’atenció i suport a les persones.

Quines seran les teves responsabilitats?

 • Elaboració d’estratègies de dinamització territorial.
 • Anàlisi i creació de diagnosi territorials.
 • Elaboració d’estratègies comunitàries en l’àmbit del feminismes i l’economia de les cures.
 • Dinamització comunitària a partir de projectes i activitats.
 • Vincle amb les entitats i grups territorials.

Requisits?

 • Titulació universitària en l’àmbit de les ciències socials.
 • Nivell C1 de català.
 • Experiència mínima de 2 anys en tasques de gestió de plans, accions i/o projectes de caràcter complex de caràcter social.
 • Experiència en l’impuls i dinamització de projectes de gestió comunitària i de processos participatius.
 • Coneixement de perspectiva de gènere i interseccionalitat.
 • Coneixement de dinàmiques socials i comunitàries territorials.
 • Domini bàsic d’Office.

Competències que cerquem?

 • Empatia i capacitat d’establir relacions interpersonals.
 • Treball en equip.
 • Innovació i millora contínua.
 • Flexibilitat horària.

Que t’oferim:

 • Data d’incorporació: 6 de setembre
 • Contracte d’obra i servei 9 mesos amb possibilitat de pròrroga.
 • Jornada completa: 38,5h/setmanals.
 • Salari segons conveni d’Acció Social: 24.079,16€ brut/anual.
REF0097
Arrosega aquí un arxiu o fes clic per carregar Seleccionar arxiu
Maximum upload size: 25MB

La informació facilitada es tractarà amb la finalitat de gestionar la selecció de personal, analitzant l'adequació del candidat titular de les dades al perfil requerit per a un determinat lloc de treball i incloure'l com a participant en un procés de selecció per a una possible contractació per INCOOP, SCCL.

INCOOP, SCCL li garanteix la confidencialitat en el tractament de les seves dades personals.

Les dades seran tractades únicament per a les finalitats expressades, no podent les mateixes ser tractades ulteriorment per a finalitats incompatibles amb les aquí descrites. En cas de ser destinades a finalitats diferents de les anomenades anteriorment es proporcionarà als interessats tota aquella informació pertinent amb anterioritat al nou tractament.

Les seves dades es conservaran durant el termini d'un any des del moment en què han estat registrades, transcorregut el mateix es procedirà a la supressió, excepte que hagi procedit a l'actualització de les dades i a confirmar la seva candidatura.

Aquí trobaràs la nostra Política de Privacitat

0
X