Treballador/a Social Projecte comunitari a la Mina- REF0081

INCOOP, SCCL

COOPERAR X TRANSFORMAR

En aquests moments cerquem un Treballador/a Social Projecte comunitari a la Mina:

Quines seran les teves responsabilitats?

 • Conèixer la realitat social de la zona d’influència del projecte.
 • Elaboració i execució d’un pla de treball per a cada persona o família susceptible de ser acompanyada (incloent tutories, acompanyaments…).
 • Intervenció educativa específica sobre algunes famílies,
 • Realitzar un treball sistemàtic amb Serveis Social d’Atenció Primària.
 • Impulsar una xarxa de serveis del barri per tal d’abordar la realitat de les famílies del bloc de Venus.
 • Formació sistemàtica i adaptada a les possibilitats i necessitats dels veïns,segons problemàtiques, tipus de dificultats, i interessos presentats, centrar-ho en tres aspectes bàsics: Gestió de l'escala, dinàmiques de grup,formació-informació Pla de Transformació.
 • Elaboració de materials útils i complementaris per a la gestió.
 • Coordinació entre els/les agents
 • Mediació en conflictes entre veïns que comprometi l'avenç de l'organització veïnal, o conflictes entre la Junta/equip de treball i veïns.

Requisits?

 • Titulació Educador/a Social / integrador/a social o equivalent
 • Coneixements en el camp dels treballs comunitaris.
 • Coneixements informàtics bàsics Office/DRIVE
 • Experiència en lloc similar valorable.

Competències que cerquem?

 • Empatia i capacitat d’establir relacions interpersonals.
 • Organització del temps i de la pròpia feina.
 • Treball en equip.
 • Capacitat comunicativa

Que t’oferim:

 • Data d’incorporació: Immediata
 • Contracte Interinitat baixa maternitat (8 setmanes aprox)i.
 • Jornada completa 37,5h/setmanals.
 • Salari segons conveni de Lleure: 21.476,04€ brut/anual.
REF0081
Arrosega aquí un arxiu o fes clic per carregar Seleccionar arxiu
Maximum upload size: 25MB

La informació facilitada es tractarà amb la finalitat de gestionar la selecció de personal, analitzant l'adequació del candidat titular de les dades al perfil requerit per a un determinat lloc de treball i incloure'l com a participant en un procés de selecció per a una possible contractació per INCOOP, SCCL.

INCOOP, SCCL li garanteix la confidencialitat en el tractament de les seves dades personals.

Les dades seran tractades únicament per a les finalitats expressades, no podent les mateixes ser tractades ulteriorment per a finalitats incompatibles amb les aquí descrites. En cas de ser destinades a finalitats diferents de les anomenades anteriorment es proporcionarà als interessats tota aquella informació pertinent amb anterioritat al nou tractament.

Les seves dades es conservaran durant el termini d'un any des del moment en què han estat registrades, transcorregut el mateix es procedirà a la supressió, excepte que hagi procedit a l'actualització de les dades i a confirmar la seva candidatura.

Aquí trobaràs la nostra Política de Privacitat

0
X