*URGENT* Tècnic/a d’Absentisme escolar (L’Hospitalet de Llobregat) – REF0116

INCOOP, SCCL

COOPERAR X TRANSFORMAR

En aquests moments cerquem URGENTMENT un/a Tècnic/a d’Absentisme escolar (L’Hospitalet de Llobregat)

Quines seran les teves responsabilitats?

 • Desenvolupar el programa en els centres educatius de la ciutat que es consideri des de la Regidoria d’Educació.
 • Acompanyar i donar suport als centres educatius en l’abordatge de determinades situacions d’absentisme i desescolarització.
 • Facilitar la interconsulta (tutoria- educador/a social – serveis educatius) per tal de detectar de manera preventiva casos d’absentisme.
 • Participar en l’elaboració del disseny i actuacions del pla personalitzat de retorn conjuntament amb la resta d’agents.
 • Participar en les entrevistes, amb l’acord de la comissió socioeducativa del centre o de la direcció, amb la família o alumne/a (si cal, conjunta amb altres professionals) per orientar i acompanyar el procés, informant la tutoria.
 • Identificar i cercar recursos al territori.
 • Participar de la xarxa educativa del territori.
 • Acompanyar processos d’escolarització en casos de vulnerabilitat, posant especial atenció a les confirmacions de matrícula i a les transicions entre etapes educatives.
 • Participar en les comissions socioeducatives.
 • Redactar una memòria al final dels períodes de realització del programa, d’acord amb els indicadors propis de l’activitat i els complementaris que hagin estat prefixats per la Regidoria d’Educació.

Requisits?

 • Titulació universitària preferiblement en ciències socials.
 • Formació complementària en educació i/o infància i joventut..
 • Es valorarà coneixements del territori de l’Hospitalet de Llobregat.
 • Experiència demostrable mínima de 2 anys en projectes socioeducatius.
 • Disponibilitat d’incorporació immediata

Competències que cerquem?

 • Orientació a l’assoliment.
 • Orientació al client.
 • Treball en equip i cooperació.
 • Empatia i capacitat d’establir relacions interpersonals.
 • Organització del temps i de la pròpia feina.
 • Flexibilitat i gestió del canvi.

Que t’oferim:

 • Contracte Indefinit.
 • Jornada completa: 37,5h/setmanals. (Horari flexible)
 • Salari: Categoria de Lleure, tècnic/a Nivell B. 20.044,28€ brut/any.
REF0116
Arrosega aquí un arxiu o fes clic per carregar Seleccionar arxiu
Maximum upload size: 25MB

La informació facilitada es tractarà amb la finalitat de gestionar la selecció de personal, analitzant l'adequació del candidat titular de les dades al perfil requerit per a un determinat lloc de treball i incloure'l com a participant en un procés de selecció per a una possible contractació per INCOOP, SCCL.

INCOOP, SCCL li garanteix la confidencialitat en el tractament de les seves dades personals.

Les dades seran tractades únicament per a les finalitats expressades, no podent les mateixes ser tractades ulteriorment per a finalitats incompatibles amb les aquí descrites. En cas de ser destinades a finalitats diferents de les anomenades anteriorment es proporcionarà als interessats tota aquella informació pertinent amb anterioritat al nou tractament.

Les seves dades es conservaran durant el termini d'un any des del moment en què han estat registrades, transcorregut el mateix es procedirà a la supressió, excepte que hagi procedit a l'actualització de les dades i a confirmar la seva candidatura.

Aquí trobaràs la nostra Política de Privacitat

0
X