*URGENT* Tècnic-a Projecte d’Educació 360º (L’Hospitalet de Llobregat) – REF0117

INCOOP, SCCL

COOPERAR X TRANSFORMAR

En aquests moments cerquem URGENTMENT Tècnic-a Projecte d’Educació 360º (L’Hospitalet de Llobregat)

Quines seran les teves responsabilitats?

 • Integrar en un mateix projecte educatiu el temps lectiu i no lectiu, per ampliar i enriquir els aprenentatges dels estudiants, tot potenciant les estratègies d’acompanyament a l’escolaritat i de millora de l’èxit educatiu.
 • Modificar el temps escolar amb la intenció de connectar l’escola i els recursos de la comunitat sincronitzant les activitats que es realitzen en un mateix centre educatiu amb les entitats i/o serveis i que siguin coneixedores de les mateixes entre elles i el mateix centre educatiu. .
 • Coordinar les accions encaminades a desenvolupar el projecte d’educació a temps complet-Educació 360.
 • Promoure la obertura dels centres educatius més enllà de l’horari lectiu per esdevenir un espai ampli d’oportunitats d’aprenentatge.
 • Connectar l’escola i els recursos de la comunitat, treballant col.laborativament amb al comunitat educativa i aprofitar els recursos comunitaris.
 • Potenciar i impulsar el treball de la xarxa educativa del territori Bellvitge Gornal.
 • Coordinar les diferents accions d’educació a temps complert- 360, amb el districte, les entitats i associacions que actuen en el territori.
 • Fer el seguiment i avaluació de les actuacions programades als centres educatius des de la direcció tècnica de la Regidoria.
 • Garantir l’equitat en l‘accés a les oportunitats educatives i oferir-ne més i millors per a infants, joves i adults.

Requisits?

 • Titulació universitària preferiblement en ciències socials.
 • Formació complementària en educació i/o infància i joventut..
 • Experiència demostrable mínima d’1 any en projectes socioeducatius.
 • Disponibilitat d’incorporació immediata

Competències que cerquem?

 • Orientació al client.
 • Treball en equip i cooperació.
 • Empatia i capacitat d’establir relacions interpersonals.
 • Organització del temps i de la pròpia feina.
 • Flexibilitat i gestió del canvi.

Que t’oferim:

 • Contracte Indefinit.
 • Jornada completa: 25,5h/setmanals. (horari flexible)
 • Salari: Categoria de Lleure, tècnic/a Nivell B. 13.630€ brut/any per jornada indicada
REF0117
Arrosega aquí un arxiu o fes clic per carregar Seleccionar arxiu
Maximum upload size: 25MB

La informació facilitada es tractarà amb la finalitat de gestionar la selecció de personal, analitzant l'adequació del candidat titular de les dades al perfil requerit per a un determinat lloc de treball i incloure'l com a participant en un procés de selecció per a una possible contractació per INCOOP, SCCL.

INCOOP, SCCL li garanteix la confidencialitat en el tractament de les seves dades personals.

Les dades seran tractades únicament per a les finalitats expressades, no podent les mateixes ser tractades ulteriorment per a finalitats incompatibles amb les aquí descrites. En cas de ser destinades a finalitats diferents de les anomenades anteriorment es proporcionarà als interessats tota aquella informació pertinent amb anterioritat al nou tractament.

Les seves dades es conservaran durant el termini d'un any des del moment en què han estat registrades, transcorregut el mateix es procedirà a la supressió, excepte que hagi procedit a l'actualització de les dades i a confirmar la seva candidatura.

Aquí trobaràs la nostra Política de Privacitat

0
X