“Incoop és una cooperativa de treball i de consum sense ànim de lucre i amb més de 28 anys d’experiència, que té per missió generar, dissenyar, gestionar i desenvolupar projectes i serveis educatius, culturals i socials, acompanyant i assessorant entitats, col·lectius i persones, generant espais que contribueixen al seu creixement, durant tot el cicle de vida, contribuint a la transformació social”

MOVIMENT LAIC I PROGRESSISTA

A INCOOP formem part del El Moviment Laic i Progressista (MLP). L’MLP és un moviment que fomenta el lliurepensament des de la ciutadania activa per assolir les més altes cotes de felicitat personal i pública. Les entitats que en formen part actuen coordinadament des de diferents perspectives de l’activisme social i cultural tot generant un seguit de complicitats que els donen més força a l’hora que els permet optimitzar i compartir esforços i recursos. Des d’Incoop hem participat a l’MLP formant part del seu òrgan directiu, el CAL, a través de la directora general.

SON MEMBRES DE L'MLP

INCOOP

La construcció de comunitat no és possible sense els altres, les altres persones, entitats, empreses…tots els agents que intervenen i són part de la comunitat que volem ajudar a conformar perquè les persones trobin el seu espai de creixement personal i col·lectiu.
Això ens empeny a buscar aliances, a participar dels espais públics on podem aportar la nostra contribució.

ESPLAC

Esplais Catalans es una associació d’esplais laica i progressista en què es treballa des del voluntariat per a la transformació social. L’esplai esdevé una escola de ciutadania per a infants, joves, famílies, monitors i monitores; una forma d’educació popular. És el resultat de la voluntat dels esplais i de les persones membres de comptar amb espais d’intercanvi, d’aprenentatge i d’acció conjunta.

FUNDACIÓ FERRER I GUÀRDIA

La Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia és una entitat sense afany de lucre que des de 1987 treballa en l’àmbit de la joventut, l’educació, la participació democràtica, la ciutadania europea i les polítiques públiques, en general.La Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia és un think tank generador de coneixement que des de la investigació social aplicada, aporta propostes estratègiques i assessoraments a les administracions públiques.a

ESCOLA LLIURE EL SOL

Institució no lucrativa fundada per la Fundació Ferrer i Guàrdia i Esplais Catalans el 15 de gener de 1992 i que immediatament s’acredita com a escola de formació d’educadors en el lleure. Al llarg dels anys s’hi han associat progressivament l’Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya, la Fundació Terra, Acció Escolta de Catalunya, la Joventut Europea Federalista, XarxAteneu, Cooperacció i Incoop.

ACCIÓ ESCOLTA DE CATALUNYA

Acció Escolta de Catalunya constitueix una proposta d’educació en la llibertat des de l’escoltisme; una escola de ciutadania activa, democràtica, laica, progressista i catalana.Té la finalitat de contribuir a l’autoformació de persones lliures, compromeses, coherents i obertes, disposades a transformar la societat i construir un món millor i més just.

PARTICIPACIÓ EN XARXES I PLATAFORMES D'INCOOP

LA CONFEDERACIÓ DEL TERCER SECTOR

La federació de Cooperatives de Treball de Catalunya és una organització empresarial íntegrament dedicada a la creació, el creixement i la promoció de les més de 3.000 empreses cooperatives de treball que, dia a dia, enforteixen l’economia i la nostra societat en base a principis democràtics.Les cooperatives promouen la participació de les persones membres, l’ocupació estable, la innovació, l’arrelament al territori i el desenvolupament local.A Incoop som membres de la sectorial d’iniciativa social, cooperatives que treballen en àmbits del tercer sector i són sense afany de lucre.

TAULA D'ENTITAS DEL TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA

La Taula del Tercer Sector és la institució que representa el conjunt de les entitats socials catalanes. Agrupa 35 federacions i grans organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya, les quals representen i aglutinen en conjunt a prop de 3.000 entitats socials no lucratives.La Taula del Tercer Sector treballa per donar visibilitat a l’esforç diari i constant que realitza el Tercer Sector Social en la defensa de les persones i de les situacions de vulnerabilitat social que pateixen; intenta influir sobre la ciutadania i les institucions del nostre país per avançar cap a una societat amb menys pobresa i menys desigualtats, i a estendre el benestar als col·lectius socials més desafavorits.

FEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE TREBALL DE CATALUNYA

La federació de Cooperatives de Treball de Catalunya és una organització empresarial íntegrament dedicada a la creació, el creixement i la promoció de les més de 3.000 empreses cooperatives de treball que, dia a dia, enforteixen l’economia i la nostra societat en base a principis democràtics.Les cooperatives promouen la participació de les persones membres, l’ocupació estable, la innovació, l’arrelament al territori i el desenvolupament local.A Incoop som membres de la sectorial d’iniciativa social, que agrupa totes aquelles cooperatives que treballen en àmbits del tercer sector i són sense afany de lucre.

ACORD CIUTADÀ PER UNA BARCELONA INCLUSIVA

L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva és l’espai de participació, de cooperació publico/privada i d’acció conjunta entre institucions i organitzacions de la ciutat que treballen per construir una Barcelona més inclusiva i amb major qualitat de vida per a totes les persones.En definitiva, és un espai compartit entre el govern de la ciutat i la societat civil per a la inclusió social.La finalitat de l’acord és incrementar el capital social de la ciutat, és a dir, la seva capacitat d’organització i actuació conjunta. I ho fa mitjançant la promoció de la cooperació i l’articulació de xarxes d’acció per avançar en la construcció plural i democràtica d’un bé comú primordial: la inclusió social.

XARXA NUST

El Pacte del Temps de Barcelona és un acord de ciutat que promou la realització d’actuacions per a que les persones visquin i organitzin el seu temps de vida quotidiana segons les seves necessitats en un marc col•lectiu de convivència.Un pacte que demana la implicació de l’Ajuntament de Barcelona, de les organitzacions socials i econòmiques de la ciutat (empreses, associacions, fundacions, agents socials, col•legis professionals, xarxes, grups…) i de les persones a títol individual per actuar de forma conjunta en l’avenç d’una organització social del temps que doni resposta efectiva als múltiples i diferents interessos propis d’una gran ciutat tant diversa i activa.

ASSOCIACIÓ DE CASES DE COLÒNIES I ALBERGS DE CATALUNYA

L’ACCAC treballa per al reconeixement i la divulgació de les colònies i els valors educatius que transmeten. Promociona les instal·lacions juvenils com a espais privilegiats per compartir i conviure i, alhora, proporciona assessorament, serveis i suport a les cases de colònies i albergs associats perquè continuïn esdevenint un recurs per l’àmbit educatiu, formal i no formal, i per a les famílies.

  Des d’Incoop en som socis perquè gestionem la casa de colònies Mas Pujolar, a Viladrau.