PROJECTE SINGULARS:
COOPERAR X AVANÇAR

Cooperar x Avançar és un dels nostres projectes propis que neix amb la voluntat d’aconseguir l’èxit educatiu per a tots els nois i noies. Per contribuir decisivament a aquest gran objectiu social creiem que és necessària una cultura educativa equitativa, respectuosa, inclusiva i oberta.

OBJECTIUS

Avançar en la millora del rendiment escolar de l’alumnat que assisteix al programa.

Desenvolupar competències d’organització, planificació i desenvolupament relacionades amb tasques educatives diverses.

Oferir un espai favorable per l’estudi que faciliti i estimuli la realització de tasques escolars, aprenentatge i estudi.

Amb la implementació d’aquest projecte es pretén:
  • Desenvolupar les competències bàsiques dels joves.
  • Promoure l’autonomia d’aprenentatge.
  • Millorar els hàbits d’estudi.
  • Enfortir els processos de socialització positiva i inclusió social.
  • Impulsar els resultats acadèmics i el rendiment escolar.
  • Incrementar les expectatives, pròpies i de l’entorn, davant la possibilitat d’èxit.
  • Millorar l’autoestima de cada adolescent.

Sou un institut i esteu interessats/des en formar part del projecte "Cooperar x Avançar"?

Podeu contactar amb nosaltres enviant un correu a incoop@incoop.cat

Resoldrem tots els vostres dubtes i qüestions sobre “Cooperar x Avançar”!

PROJECTE SINGULARS

“Cooperar x Avançar” s’engloba dins el Projecte Singulars, un conjunt d’experiències educatives per a alumnes de final de l’Educació Secundària Obligatòria amb la voluntat que els i les participants assoleixin l’èxit escolar i una major satisfacció personal. L’objectiu final d’aquest projecte és la integració dels i les alumnes en el sistema educatiu i l’adquisició de competències bàsiques.

Promou:

Amb el finançament de: