Variacions contractuals

Variacions contractuals
Tipus de variació:

Canvi de Jornada

Dies de treball: *
Indicar l'horari de cada dia seleccionat:

Canvi de categoria

És una variació indefinida? *

Canvi salarial

És una variació indefinida? *

Imputació de costos

És una variació indefinida? *