“Incoop manifesta el seu compromís per assolir espais de treball segurs, unes relacions laborals basades en la llibertat i el respecte entre les persones i conseqüentment lliures de situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe. Així mateix, manifesta el compromís de tolerància zero davant l’assetjament laboral i una desaprovació clara i rotunda de conductes i actituds ofensives, discriminatòries i/o abusives.”