Transparència

Informació, control, rigor i qualitat

La transparència, un del nostres valors!

Treballar per ser clars i honestos en el que som i en el que fem, és el nostre compromís social.

Compartir la informació amb totes les  persones i entitats que es relacionen amb Incoop, és per a nosaltres la manrera d’assegurar la seva plena participació i garantir la confiança amb la Cooperativa, i demostrar coherència entre allò que defensem socialment i la nostra pràctica i en compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

MEMÒRIA INCOOP 2022

BALANÇ INCOOP 2023

REGLAMENT DE TREBALL COOPERATIU

 

LLEI DE
COOPERATIVES

INFORME D’AUDITORIA DE COMPTE ANUALS 2022

Espais de participació i vinculació...

Des de l’any 2017 fem cada any el procés per obtenir el balanç social de la XES. Un exercici de transparencia i compromís social.

Som sòcies de l’Escola Lliure el Sol, una cooperativa de formació al llarg de la vida que impulsa el coneixement i el creixement d’entitats i de persones vinculades a l’educació popular i l’economia social i solidària.

Som Cooperativa Federada i formem part del Consell Rector i la Comissió de Cooperatives d’Iniciativa Social. 

Any rere any, les nostres Escoles Bressol i la Oficina central d’Incoop som auditats per una empresa certificadora independent que analitza la nostra organització i metodologia de treball.

Estem adherits al Manifest “Per una Economia amb propòsit” i formem part del col·lectiu d’empreses que s’articulen per aquesta iniciativa del món empresarial. 

Formem part de les entitats, associacions, que, juntament amb l’Ajuntament de Barcelona, treballen amb perspectiva intercultural per construir una ciutat lliure de racisme i discriminacions.

La Xarxa NUST – Nous Usos Socials del Temps és una iniciativa creada el 2006 per l’Ajuntament de Barcelona. La xarxa treballa per facilitar una millor gestió del temps i conciliació i corresponsabilitat en la vida laboral, familiar, personal i social. 

Adherids al Pacte del Temps de Barcelona, promovem què les persones visquin i s’organitzin els temps de la vida quotidiana d’acord amb les seves necessitats i en un marc col·lectiu de convivència.