Transparència

Informació, control, rigor i qualitat

La transparència, un del nostres valors!

Treballar per ser clars i honestos en el que som i en el que fem, és el nostre compromís social.

Compartir la informació amb totes les  persones i entitats que es relacionen amb Incoop, és per a nosaltres la manrera d’assegurar la seva plena participació i garantir la confiança amb la Cooperativa, i demostrar coherència entre allò que defensem socialment i la nostra pràctica.

MEMÒRIA INCOOP 2021

BALANÇ INCOOP 2021

REGLAMENT DE TREBALL COOPERATIU

 

LLEI DE
COOPERATIVES

INFORME D’AUDITORIA DE COMPTE ANUALS 2021