Indica'ns el nom i informació de l'allotjament on vols anar, i la població on està ubicat. Si no tens cap idea previa, et farem una sèrie de preguntes per poder acotar amb èxit la nostra cerca de propostes.
Dia i hora d'arribada a l'allotjament (és possible que l'allotjament tingui restriccions en les hores d'arribada)
Dia i hora de sortir de l'allotjament (És possible que l'allotjament tingui restriccions en l'hora de sortida)
Indica'ns si estàs disposat a compartir l'allotjament amb un altre grup o pel contrari vols estar sol i pagar per tenir exclusivitat de l'allotjament si no arribes al mínim de les places.
Per reforçar el personal de dinamització del grup necessites algun monitor/a de lleure per poder complir les ratios legals? (1 monitor/a cada 10 infants)
Detalla necessitats especials, molt equipatge, equipatge especial, places adaptades i accesibles per persones amb mobilitat reduïda...

Quan és 6 + 7?