Amb l’ajuda de educadors/es es treballa amb grups reduïts per trencar dinàmiques de fracàs i assolir l’èxit acadèmic per garantir la igualtat de oportunitats i la integració social i laboral.

L’objectiu del projecte és millorar l’èxit escolar de l’alumnat dels centres de secundària, implicant l’estudiant, la família, els mestres i els professionals del centre. Amb una  metodologia activa, participativa i personalitzada complementària al treball del institut en horari lectiu. El programa s’adapta a les necessitats de cada centre en una franja horària entre les 15.30 i les 19h. Ajudant aquells/es adolescents que tenen dificultats en els estudis, manca d’hàbits, problemes socioeconòmics i/o familiars, a assolir l’èxit escolar i aprendre a gestionar el temps lliure de manera saludable i educativa. Ho fem a través de tècniques i dinàmiques per treballar competències, motivació i la part emocional. 

Els i les destinatàries

Alumnat amb dificultats d’aprenentatge en l’àmbit curricular, amb rendiment escolar acceptable però amb l'existència d’indicadors de risc o sense suport i acompanyament a l’estudi per part de la família. Alumnat amb manca d’habilitats per adquirir nous coneixements (aprendre a aprendre) i manca d’hàbits de treball o amb dificultats a escala socioemocional.

Abordatge Integral

L’èxit del programa rau en el reconeixement i la col·laboració dels diferents agents que hi intervenen –família, escola, serveis professionals, educadors socials, etc.– i el treball conjunt que es pot establir entre ells/es. El nostre personal vetlla per maximitzar i fomentar aquesta abordatge integral cas a cas.

Els i les educadores

Els i les nostres educadores han estat escollides pel valor que aporten al projecte: persones amb habilitats per transmetre el sentit i valor de l'aprenentatge, empàtiques, properes i amb capacitat per treballar emocionalment amb els i les alumnes i motivar-los i apoderar-los.

Corresponsabilitat educativa

La participació de l’alumnat és voluntària, s'ha d’entendre l’activitat com una oportunitat i no una imposició. Cerquem el compromís personal de l'alumne i la família, l'acceptació de la normativa i la participació en les reunions i coordinacions proposades.

Grups reduïts

Amb un mínim de 6 alumnes i un màxim de 10 es creen els grups d'edats similars. El treball es individual i grupal fomentant les relacions personals i els valors cooperatius.

Corresponsabilitat educativa

La participació de l’alumnat és voluntària, s'ha d’entendre l’activitat com una oportunitat i no una imposició. Cerquem el compromís personal de l'alumne i la família, l'acceptació de la normativa i la participació en les reunions i coordinacions proposades.

Contacta'ns i explica'ns!

Et donarem un pressupost sense compromís per cobrir les teves necessitats!