LICITACIONS PÚBLIQUES I PRIVADES

La confiança de treballar amb una Cooperativa amb més de 30 anys d'experiència en el sector!

Amb un bagatge de més de 2.500 licitacions guanyades

Al llarg d’aquests 30 anys són incomptables els processos de licitació als que hem aplicat. L’experiència dels anys ens ha demostrat que només amb honestedat i qualitat, em pogut sobreviure en un sector cada vegada més complex i difícil. La nostra gestió és el reflex del nostre projecte i treballem sempre que ens és possible al costat dels nostres clients per tal de que la nostra intervenció s’ajusti al que el client desitja i espera. 

Entenem la transparència com el conjunt d’actituds i metodologies que ens permeten compartir la informació necessària amb totes les persones i entitats que formen part d’Incoop o si relacionen. D’aquest manera assegurar la seva plena participació i així garantir el control democràtic de la cooperativa i garantir la confiança dels nostres clients. Demostrem coherència entre allò que defensem socialment i la pràctica que duem a terme internament amb un esperit de millora continua.

Entenem el compromís com l’esforç i el treball diari de totes les membres de la nostra organització per acomplir els  pactes, acords, contractes i convenis signats i que aquests esdevinguin realitats, siguin quines siguin les circumstàncies i els obstacles a vèncer i fer-ho complint amb els nostres valors.

Compromís amb els nostres clients per desenvolupar els serveis contractats d’acord amb el projecte dissenyat, la millor qualitat i el diàleg constant.

Compromís amb les nostres usuàries per tal d’oferir les millors professionals per atendre les seves necessitats.

Compromís amb les nostres treballadores per fer d’Incoop un espai de treball just, segur i enriquidor.

Entenem el compromís com l’esforç i el treball diari de totes les membres de la nostra organització per acomplir els  pactes, acords, contractes i convenis signats i que aquests esdevinguin realitats, siguin quines siguin les circumstàncies i els obstacles a vèncer i fer-ho complint amb els nostres valors.

Compromís amb els nostres clients per desenvolupar els serveis contractats d’acord amb el projecte dissenyat, la millor qualitat i el diàleg constant.

Compromís amb les nostres usuàries per tal d’oferir les millors professionals per atendre les seves necessitats.

Compromís amb les nostres treballadores per fer d’Incoop un espai de treball just, segur i enriquidor.

Entenem el respecte com un element fonamental de la convivència en societat, on el reconeixement dels drets de les persones i la valoració de la seva identitat, opinió o manera de pensar n’assegura la dignitat. Un reconeixement que es dóna d’igual a igual, sense cap mena de discriminació per raons de sexe, ideologia o condició econòmica o social.

Som un moviment crític a favor de la llibertat de pensament i d’acció de tota la ciutadania, especialment d’infants i joves, amb els drets humans i dels infants com a marc de referència.

Què podem fer per a tu?

Tant si ets una administració o una entitat privada que licites part dels serveis i projectes que has de subcontractar pots comptar amb la solvència de la nostra experiència de més de 30 anys fent i gestionant projectes per a l’administració. 

Pots contactar amb nosaltres per convidar-nos a un procés de licitació i estar convençut, si el projecte ens agrada i és del nostre àmbit competencial, que presentarem una oferta justa i un projecte de qualitat.

També pots tenir la seguretat que si gestionem el teu projecte, la nostra serà una gestió transparent, lleial al client i al projecte i amb un estricte compliment de la legislació aplicable en cada moment.

Incoop més aprop teu...

Contacta'ns per convidar-nos a un procés de licitació

Clica i envia'ns un mail per convidar-nos, estudiarem la teva sol·licitud i et direm alguna cosa rapidament

Volem ser el teu proveïdor, necessites més informació sobre nosaltres?

Clica i et facilitarem tota la informació que necessitis per poder valorar la nostra idoneïtat com a partner

Altres serveis relacionats...

Escriure projectes per tu

Contracta'ns la redacció d'un projecte socio-educatiu, d'escola bressol, lleure o d'intervenció socio-comunitaria.

Estudis de mercat i mostreig

Testeig de productes, enquestes i estudis de mercat aprofitant els canals de difusió de la Cooperativa i l'accés a més de 100.000 usuaris/es.

Auditoria de projecte

Vols saber com millorar la intervenció en un projecte que ja tens en marxa? Amb la nostra auditoria sabràs els punts febles del projecte i quins canvis a fer per millorar-la.

Redacció i Assessorament de plecs de condicions tècniques i administratives

Contracta'ns la redacció i assessorament en la configuració dels teus plecs administratius i tècnics. Garantia d'obtenció de projectes sòlids i socialment responsables amb la llei, les persones i les entitats.

Contacta'ns i explica'ns...

Et donarem un pressupost sense compromís per cobrir les teves necessitats!