• Legalment, únicament podem canviar si la modificació que demana la persona treballadora vol que apliquem un % de retenció més elevat el que calcula el programa que fem servir a Incoop pel càlcul i confecció de la nòmina.
  • És a dir, si el programa ens dona com a resultat que t’hem d’aplicar un 9% d’IRPF podem modificar aquest % a l’alça si ens ho sol·licites, per exemple pujar-lo fins al 10%.
  • Per fer aquesta petició ho has de sol·licitar directament a través del portal de l’empleat accedint des de la web d’Incoop www.incoop.cat, anant a l’Espai Empleat i un cop allí clicar el botó de Portal de l’empleat. Un cop dins del portal de l’empleat veuràs que una de les opcions que tens és precisament sol·licitar un increment de retenció de l’IRPF (Sol·licitud incremento IRPF). En aquest mateix apartat veuràs quin percentatge s’està deduint actualment.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment